Mount Elgon Trust

De Mount Elgon Trust (de Trust) is een NGO in Chepchoina welke is opgericht door Bea Andersen-Schipper, tropenarts en mede-eigenaar van Mount Elgon Orchards. De Trust is ontstaan in 2006 en focust zich op het verbeteren van de medische zorg, educatie en sociale ontwikkeling in het gebied rondom Chepchoina.

Voor het ontstaan van de Trust regelde Mount Elgon Orchards alle projecten, maar omdat er een enorme groei was van het aantal faciliteiten en projecten, is besloten alles onder te brengen onder de Trust. Mount Elgon Orchards is nog steeds de grootste sponsor van alle projecten. Daarnaast wordt de Trust gesponsord door onder andere twee Nederlandse stichtingen en een Australische stichting, namelijk Stichting Ondersteuning Kitale, Stichting Elimu Mount Elgon en AFFORD.

Er zijn veel projecten ontwikkeld of nog in ontwikkeling. De projecten kunnen onderverdeeld worden in medische projecten, educatieprojecten en welvaartprojecten. Zo zijn er al tal van faciliteiten ontwikkeld, waaronder een ziekenhuis, een HIV/Aids kliniek, een basisschool, een middelbare school, een ambachtsschool en een weeshuis.

Voor meer informatie over de projecten, verwijzen wij u graag naar onderstaande websites:

•    Stichting Ondersteuning Kitale voor de projecten op medisch vlak;

•    Stichting Elimu Mount Elgon voor projecten op het gebied van educatie;

•    AFFORD voor meer informatie over het weeshuis.


De Trust gebruikt de acht ‘Millennium Development Goals’ van de VN als referentiekader. De missie van de Trust luidt dan ook als volgt:

Mount Elgon Trust wil de economische- en levensstandaard van de lokale bevolking rond Chepchoina duurzaam verbeteren. Zij doet dit met een geïntegreerde aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van de mensen, door middel van educcatie, verbeteren van de arbeidsmarkt, aanbieden van medische voorzieningen en het aanbieden van woonvoorzieningen.

De focus ligt op de ontwikkeling van de regio, daarom wordt er specifiek aandacht besteed aan de participatie van de lokale bewoners en de betrokkenheid van de plaatselijke kerk. Op deze manier zorgt de Trust voor een duurzame betrokkenheid van en de specifieke focus op de lokale bevolking. Als onderdeel van deze aanpak werkt de Trust actief samen met de lokale en nationale overheden.